Community Matters

Community Matters Topics Index

Airport

 2018
      Mar, Apr
 2017
      June, Dec

CBC

 2018
      Jan, Feb, Mar
 2017
      June, Oct, Dec

DCC

 2018
      Jan, Feb
 2017
      June, July

Health Services

 2018
      Feb, Mar
 2017
      June, Oct, Dec

Local Government Reorganisation

 2018
      Mar, Apr
 2017
      June, July, Aug, Sept,       Nov, Dec

Police and Crime

 2018
      Jan, Feb, Apr
 2017
      July, Aug, Sept, Dec

Road Improvements

 2018
      Feb, Mar, Apr

Roeshot Hill - Gravel extraction

 2017
      June

Schools

 2017
      July, Sept

Town Centre

 2017
      

Travel, Buses etc.

 2017
      Aug, Sept, Oct, Nov, Dec

Trees incl. St Catherine's Hill

 2017
      June, Sept

Waste Services

 2018
      Mar
 2017
      June, Aug, Dec